Elections sociales 2020

Glesener Gilles - Clip1/4 

Chambre des fonctionnaires et employés publics

 

 

 

Lien: Clip 1/4 Gilles Glesener

Am Speziellen triede mir och dofir an, dass d’Aarbechtskonditioune weider verbessert ginn an d’Dechargen, d’Koeffizienter an d’Gehalt vun eise Kolleegen an der «Voie de préparation» vum ESG an deene verschiddene Lycéeën erhale bleiwen!
Mir verdeedegen och d’Acquise vun eise pensionéierte Kolleegen, déi hiert Liewe laang am Déngscht vun de Kanner stoungen. Fir eis gëllt den Optrag: „Fangeren ewech vun eise Pensiounen!“
An deem Sënn: All deng Stëmmen, fir den sne/cgpf nëmmen!

Elections sociales 2020 

Schetgen Vanessa - Clip 2/4 

Chambre des fonctionnaires et employés publics

 

 

 

 

Lien: Clip 2/4 Vanessa Schetgen

Fir den sne/cgfp ass et ganz wichteg, d’Schoulmeeschteren an d’Léierinnen an der Beruffschamber ze vertrieden. Dat bitt eis, der representativer Enseignantsgewerkschaft, eng weider Plattform bitt fir ons Interessien ze verdeedegen.

Elections sociales 2020 

Kasel Jean - Clip 3/4 

Chambre des fonctionnaires et employés publics

Lien: Clip 3/4 Jean Kasel

Den sne/cgfp huet a wäert sech ëmmer dofir asetzen, datt den Enseignant Fonctionnaire bleift an ass net bereet de Statut muttwëlleg op d’Spill ze setzen. Den sne/cgfp huet sech bis elo, a wäert sech och an Zukunft , wann dir eis wieder vertraut, dofir setzen, datt senge Positiounen a sengen Doleancen an dëse wichtegen Avise Rechnung gedroe gëtt!

Elections sociales 2020

Remakel Patrick - Clip 4/4

Chambre des fonctionnaires et employés publics

Lien: Clip 4/4 Patrick Remakel

An esou schwéieren Zäite wéi dësen, wou mir mat enger weltwäiter Pandemie ze kämpfen hunn, réckelen d’Wale fir d’Chambre des fonctionnaires et employés publics an den Hannergrond. Trotz allem sinn dës Walen net verréckelt ginn an d’Stëmmziedele vun dëser Bréifwal sinn an der Tëschenzäit bei all den Enseignanten a pensionéierte Kolleegen ukomm.
Fir datt mir weiderhin Är Interessen an eiser Beruffschamber verdeedege kënnen, biede mir Iech, Iech trotzdeem ee Moment Zäit ze huele fir Äre Stëmmziedel auszefëllen an dem sne/cgfp Är Stëmm ze ginn.
Nëmmen eng staark a gëeente Gewerkschaft kann eppes an der Chambre des fonctionnaires et employés publics erreechen, duerfir ass et wichteg, dass Dir eis och elo an dëser Krisenzäit ënnerstëtzt, fir dass wann d’Kris eriwwer ass, mir weiderhin Äert Sproochrouer kënne sinn an d’Interesse vun den Enseignante vertriede kënnen.
Wiel sne/cgfp! Lëscht 5

Votre navigateur est désuet!

Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant

×