Infomail vum 28.03.2020

Léif Kolleeginnen a Kolleegen Enseignanten, 
Léif Elteren, 

Manner ass méi! 

Mir sinn an enger ongewéinlecher Situatioun, a well ongewéinlech Situatiounen och kreativ Léisunge brauchen, hunn d’Leit an de leschten Deeg hirer Kreativitéit fräie Laf gelooss : “Enseignement à distance“, Schoul doheem, Telefonskonferenz, “Online-Chat”, … quasi onbegrenzt Méiglechkeeten, déi am Fong dofir geduecht sinn, déi 
Unterrechtszäit, déi elo ausfält, ze kompenséieren. De Kanner hire Léierprozess sollt och an Zäite vun der Corona-Kris kënne virugoen. 

Déi nei Technologië ginn eis onendlech vill Moyenen. Alles schéin a gutt.  
 
Allerdéngs musse mir awer och bedenken, datt nach laang net all Famill e kompletten
IT-Equipement doheem huet, datt nach laang net all Haushalt e puer Computeren, Tabletten, Drucker, Smartphone etc. zur Verfügung huet. Och soll net vergiess ginn, dass net all d’Kanner oder hir Elteren iwwert déi néideg informatesch Kompetenze verfüge fir déi sëllege Plattformen an Applikatioune sënnvoll ze notzen.
 
Mir sollten och un d’Situatioun vun deenen Elteren denken, déi méi Kanner doheem hunn, wa méiglech nach a verschiddenen « Ordres d’enseignement ». Eng ganz Rei Eltere mussen trotz Corona-Kris schaffen, eventuell souguer vill Iwwerstonne leeschten, grad an dësen Zäiten. Hei kann aus der Erausfuerderung och séier eng Iwwerfuerderung ginn. Vill Elteren hei am Land beherrschen och net all d’Sproochen, déi an der ëffentlecher Schoul enseignéiert ginn. Dës Eltere kënnen deemno hire Kanner net déi néideg Ënnerstëtzung an Hëllefstellunge bidden, déi si brauchen.
 
Den sne plädéiert… 
… fir en "Homeschooling" mat Aemooss, esou datt d’Kanner net all Dag an all Fach mussen Aufgabe maachen. D’Offere sollen doheem flexibel dem neien Dagesrhythmus kënnen ugepasst an integréiert ginn. 
… fir Schoulaufgaben, déi och doheem realiséierbar sinn: einfach gehalen, ouni grousse Materialopwand an ouni dass Material extra dofir muss kaf ginn. 
… fir eng gewësse Fräiwëllegkeet am Ëmgank mat Zousazofferen, déi am Moment wéi Champignonen aus dem Buedem schéissen. 
… dofir, datt d’Kanner, d’Elteren an d’Enseignanten och emol eng Paus dierfe maachen an net permanent an enger “Schoul-Doheem-Situatioun" liewen. 
… dofir, datt och Enseignanten net permanent mussen "online" sinn an zur Verfügung stoen.  
… fir d’Anhale vun de Schoulvakanzen, fir dass d’Schüler, d’Elteren an d’Enseignanten 
och emol zur Rou komme kënnen. 
 
Wa mir alleguer verstänneg mat de Méiglechkeeten ëmginn, da bleift eis och nach Zäit fir mat där neier Liewenssituatioun responsabel ëmzegoen.  
 
D’Famille sollen Zäit fannen…  
… e richtegt Familljeliewen ze hunn.  
… e Gank zréckzeschalten, och fir dës Kris ze reflektéieren. 
… spadséieren ze goen an d’Rou an der Natur ze genéissen, esou wéi erlaabt, mat zwee Meter Distanz zu anere Matmënschen, fir sech un déi nei Situatioun ze gewinnen. 
 
D‘Kanner sollen Zäit behalen, Kand ze sinn. Rou, Gedold a sech Zäit huelen hate bis elo 
kee grousse Stellewäert  an eiser Gesellschaft. D‘Corona-Kris ass eng gutt Geleeënheet fir ënnert anerem doriwwer nozedenken. 

Manner ass méi! 
 
De Comité central vum sne/cgfp 

 

Infomail 9.12.2019

Entrevue mam Minister vun der Fonction publique, Marc Hansen

Lire Infomail 9 décembre 2019

Infomail 12 mars 2019

Wéi steet et mat der Attraktivitéit ... vum Beruff vum Schoulmeeschter?

Ma guer net gutt!

Lire Infomail 12 mars 2019

Infomail 4 mars 2019

Stage am Fondamental:

Den SNE an d'CGFP hunn eng kloer Positioun a Fuerderungen zum Stage 

Lire Infomail 4 mars 2019

Infomail 4 février 2019

"Den Enseignant an eiser Gesellschaft", eng Carte Blanche vum Francis Schartz op RTL-Radio

Lire Infomail 4 février 2019

Infomail 15 janvier 2019

Flächendeckend gratis Ganzdagsschoul: Den SNE/CGFP seet Neen!

Lire Infomail 15 janvier 2019

Infomail 6 décembre 2018

D'Progammkommissiounen am Enseignement fondamental... e verlängerten Aarm vun den Direktiounen?!

Lire Infomail 6 décembre 2018

Infomail 31 mai 2018

Gehälteraccord: Akraafttriede vun enger Rei Dispositiounen...

Lire Infomail 31 mai 2018

Infomail 5 janvier 2018

Lire Infomail 5 janvier 2018

 

 

Votre navigateur est désuet!

Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant

×